Nieruchomości do dzierżawy (ul. Dworcowa)

Liczba odwiedzających: 735
Zam: 7.05.2020r., godz. 09.29
Burmistrz Wyszkowana podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 65 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy:

- 2 pawilonów handlowych zlokalizowanych na targowisku miejskim przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.