Nieruchomość do zbycia (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 1178
Zam: 22.04.2020r., godz. 14.26
BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 65 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do zbycia :

- działka nr 4774/5, położona w Wyszkowie