Nieruchomość do dzierżawy (Leszczydół Pustki)

Liczba odwiedzających: 927
Zam: 26.03.2020r., godz. 10.56
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

• część działki nr 52 o pow. 100m2, położonej w miejscowości Leszczydół Pustki.