Nieruchomości do dzierżawy (Wyszków, Kamieńczyk)

Liczba odwiedzających: 652
Zam: 2.03.2020r., godz. 10.30
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

• części działek nr 4752/3, 4754/1 i 4761/1 o łącznej pow. 63m2, położonych w Wyszkowie przy ul. Ratuszowej,
• część działki nr 3962/1 o pow. 20m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację,
• część działki nr 4829/12 o pow. 30m2 , położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego,
• część działki nr 1631 o pow. 100m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Pogodnej,
• działka nr 466 o pow. 800m2, położona w Kamieńczyku.