Nieruchomości do dzierżawy (Wyszków, Rybienko Nowe)

Liczba odwiedzających: 626
Zam: 4.02.2020r., godz. 12.58
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:

- 4650/8 w miejscowości Wyszków;
- 95/1, 105/22, 105/14 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Magnoliowa;