Nieruchomości do dzierżawy (Wyszków ul. Wąska, Daszyńskiego)

Liczba odwiedzających: 656
Zam: 27.01.2020r., godz. 09.58
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

  • część działki nr 5897/17 o powierzchni 12m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej, przeznaczona do dzierżawy,
  • część działki nr 5897/17 o powierzchni 12m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej, przeznaczona do dzierżawy,
  • część działki nr 5897/17 o powierzchni 12m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej, przeznaczona do dzierżawy,
  • część działki nr 5897/17 o powierzchni 12m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Wąskiej, przeznaczona do dzierżawy,
  • część działki nr 5897/20 o powierzchni 10m2, położonej w Wyszkowie, przy ul. Ignacego Daszyńskiego.