Nieruchomości do dzierżawy (Świniotop, Lucynów Duży, Kamieńczyk)

Liczba odwiedzających: 1009
Zam: 27.01.2020r., godz. 09.35
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:

- 384 w miejscowości Świniotop;
- 734 w miejscowości Lucynów Duży ul. Strumykowa;
- 634/14 w miejscowości Kamieńczyk;