Odłapanie 1 sztuki - psa, Łosinno - obok szkoły, 19.01.2020

Liczba odwiedzających: 987
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.