Nieruchomość do dzierżawy (ul. Chopina)

Liczba odwiedzających: 855
Zam: 20.12.2019r., godz. 14.05
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 2068 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 4852/4 o powierzchni 20m2, położonej w Wyszkowie, przy ul. Fryderyka Chopina.