Nieruchomości do dzierżawy ( Wyszków, Puste Łąki)

Liczba odwiedzających: 943
Zam: 09.12.2019r., godz. 12.04
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 1607/30 i działka nr 1607/10 o łącznej powierzchni 180m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego,
- część działki nr 1631 o pow. 100m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Pogodnej.
- część działki nr 447/27 o pow. 240m2, położonej w Pustych Łąkach.