Nieruchomość do dzierżawy (Kamieńczyk)

Liczba odwiedzających: 736
Zam: 02.12.2019r., godz. 09.01
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:

- 695,983/1 w miejscowości Kamieńczyk ul. Jagodowa.