Nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży (Wyszków, Leszczydół - Nowiny)

Liczba odwiedzających: 581
Zam: 25.11.2019r., godz. 13.33
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa położona w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1095/2, 1096/2, 1097/2, 1098/2, 1099/2 o łącznej powierzchni 19220m2, przeznaczona do dzierżawy,
- nieruchomość gruntowa położona w Leszczydole - Nowiny składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 236/6, 236/8, 236/10 o łącznej powierzchni 1002m2, przeznaczona do dzierżawy,
- nieruchomość gruntowa położona w Leszczydole - Nowiny składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 237/6, 237/8, 237/10, 238/6, 238/8, 238/10 o łącznej powierzchni 1372m2, przeznaczona do dzierżawy,
- nieruchomość gruntowa położona w Leszczydole - Nowiny składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 239/26, 239/28, 239/30 o łącznej powierzchni 1565m2, przeznaczona do dzierżawy,
- nieruchomość gruntowa położona w Wyszkowie, przy ul. Jana Matejki, stanowiąca część działki nr 3834/7 o pow. 80m2, przeznaczona do dzierżawy,
- nieruchomość gruntowa położona w Wyszkowie, przy ul. Generała Józefa Sowińskiego, stanowiąca część działki nr 3558/6, o pow. 30m2, przeznaczona do dzierżawy,
- nieruchomość gruntowa położona w Wyszkowie, przy ul. Białostockiej, stanowiąca część działki nr 4307/1 o pow. 72m2, przeznaczona do dzierżawy,
- nieruchomość gruntowa położona w Wyszkowie, przy ul. Wąskiej, stanowiąca część działki nr 4802/1 o pow. 26m2 przeznaczona do dzierżawy,
- działka nr 1785/7 o pow. 27m2 położona w Wyszkowie, przy ul. Centralnej, przeznaczona do sprzedaży.