Nieruchomość do dzierżawy (ul. Sowińskiego)

Liczba odwiedzających: 748
Zam: 25.11.2019r., godz. 13.28
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 3549/2 o pow. 30m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego, przeznaczona do dzierżawy.