Nieruchomości do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 685
Zam: 8.11.2019r., godz. 10.02
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:

- nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4838/1 i 4839/6 o łącznej pow. 71m2,
- nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 4010/1 i 4011/1 o łącznej pow. 71m2.