Nieruchomości do dzierżawy (Leszczydół - Nowiny, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Lucynów Duży, Natalin)

Liczba odwiedzających: 571
Zam: 28.10.2019r., godz. 09.10
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:

- 833/11 w miejscowości Wyszków;
- 200/16 w miejscowości Leszczydół – Nowiny ul. Piękna;
- 52/12 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Królowej Śniegu;
- 9/28 w miejscowości Rybienko Stare ul. Diamentowa;
- 7131 w miejscowości Lucynów Duży ul. Jaśminowa;
- 1400/1, 1662/1, 1682, 1663/1, 1685/1, 1686/1 w miejscowości Natalin ul. Przyszłość.