Nieruchomość do dzierżawy (ul. Zakolejowa)

Liczba odwiedzających: 652
Zam: 21.10.2019r., godz. 11.19
BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 3000/92 o pow. 50m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej.