Nieruchomości do dzierżawy (Wyszków, Natalin, Gulczewo, Rybienko Nowe, Rybienko Stare, Leszczydół - Nowiny)

Liczba odwiedzających: 715
Zam: 15.10.2019r., godz. 9.48
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:

- 823/10, 824/3, 823/14, 822/9, 833/11, 6245, 6246 w miejscowości Wyszków … ul. Świętej Rodziny;
- 115 w miejscowości Natalin ul. Studzienna;
- 4328/1, 4328/2 w Wyszkowie ul. Ciepła;
- 212 w miejscowości Gulczewo;
- 70/7, 70/18, 71/2, 72/5, 72/30 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Kryształowa;
- 27/1, 22/2, 26/8 w miejscowości Rybienko Stare ul. Srebrna;
- 24/13 w miejscowości Leszczydół- Nowiny ul. Migdałowa;
- 12/12 w miejscowości Rybienko Stare ul. Złota;