Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Wyjaśnienie ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego

Szanowni Państwo,

otoczenie prawne prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo złożone.
Regulacja jest nieodłącznym elementem życia społecznego. Zresztą często jest ona wynikiem wcześniejszych doświadczeń lub jest podyktowana dążeniem do eliminowania niepożądanych zjawisk. 25 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, głębokim przeobrażeniom uległo prawo gospodarcze. Szczególnie aktualne staje się pytanie, jak zapewnić, żeby przestrzeganie prawa nie było nadmiernie uciążliwe, a same relacje państwo-przedsiębiorca były oparte w możliwie szerokim zakresie na wzajemnym zrozumieniu, a może nawet i dialogu.

Jednolitemu, a zatem łatwiejszemu stosowaniu nieraz bardzo szczegółowych regulacji służą zasady ogólne i podstawowe instytucje, takie jak procedury, czy reguły kontroli działalności gospodarczej. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest tzw. milcząca zgoda, nakaz przyjmowania niekompletnej dokumentacji czy zakaz żądania dokumentów nie przewidzianych wprost w przepisach. Obecne instytucje ogólne z pewnością powinny zostać poddane przeglądowi. Być może potrzebne będzie przyjęcie również nowych rozwiązań ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej, bez ograniczenia innych sfer życia społecznego i bez zagrożenia dla innych wartości (bezpieczeństwa obrotu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia itp.).

Dlatego tak istotne jest pytanie, co powinno się stać fundamentem prawa gospodarczego w Polsce. W naszym systemie na trwale ma swoje miejsce ustawa centralna dla administracyjnego prawa gospodarczego. Pierwszą taką ustawą była tzw. ustawa Wilczka z 1988 r. Po niej przyszły następne. Obecnie obowiązująca ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, po niemal 10 latach obowiązywania i bardzo licznych nowelizacjach przestała być punktem odniesienia przy wykonywaniu, a także myśleniu, o prawie gospodarczym. W przestrzeni publicznej podnoszone są od wielu już lat podobne uwagi pod adresem otoczenia prawnego biznesu. Wiele z tych, często gorzkich, uwag dotyczy nie tyle samej treści regulacji, co sposobu ich wykładni i stosowania. Jednocześnie jednak ukształtowano wiele cennych instytucji i wartości, część z nich wywiedziono z Konstytucji, inne z prawa europejskiego.

Stąd należy uznać, że sytuacja dojrzała do skodyfikowania tego co dobre, i ograniczenia tego co niepotrzebne lub szkodliwe. Ważny glos w debacie będzie należał do przedsiębiorców. To ich oczekiwania powinny w znacznej mierze kształtować przyszłą ustawę – Prawo działalności gospodarczej.
Odpowiedzialność za sprawy publiczne będzie mogła stanowić znakomity wkład w tworzenie nowego prawa.

Nadszedł czas na formułowanie konstruktywnych propozycji, tych ogólnych, ale także – a może przede wszystkim – szczegółowych. Jak w każdej debacie, zapewne nie każdy postulat będzie mógł ostatecznie znaleźć się w akcie prawnym. Prawo jest służy bowiem godzeniu różnych racji i celom.

Najtrafniejsza nawet ocena stanu obecnego nie będzie stanowiła wkładu w tworzenie nowego prawa. Konieczne jest formułowanie postulatów praktycznych i konkretnych.

Co zatem powinno znaleźć się w nowym Prawie działalności gospodarczej?

Przesyłam Państwu wstępną i roboczą wersję projektu nowego Prawa działalności gospodarczej (nad którą Ministerstwo Gospodarki ciągle pracuje) z prośbą o zgłaszanie uwag oraz własnych propozycji uzupełnienia tego projektu..

Projekt założeń chcemy przekazać do konsultacji publicznych w drugiej połowie listopada.

Państwa uwagi oraz propozycje przesłane nam na adres regulacje@mg.gov..pl będą mogły być wykorzystane do uzupełnienia tego projektu jeszcze przed jego przekazaniem do formalnego procesu uzgodnień i konsultacji.

Z poważaniem,

Janusz Piechociński,
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
janusz@piechocinski.pl, www.piechocinski.blog.onet.pl, www.piechocinski.pl, www.mg.gov.pl

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2463 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.