Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Opis sytuacji

Gmina Wyszków 6 lutego br. zawarła umowę dotyczącą uczestnictwa w VII Ramowym Programie UE Badań i Rozwoju Lokalnej Gospodarki w 2012 roku. Na podstawie złożonego wniosku, gmina została zakwalifikowana do udziału w programie badawczym w 2012 roku współfinansowanym przez UE na temat: "Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw".

Celem tego projektu badawczego jest dostarczenie władzom samorządowym aktualnej i usystematyzowanej wiedzy oraz informacji o funkcjonujących w mieście przedsiębiorstwach, to istotna informacja gospodarcza, a generalnie brak jej jest w sprawozdawczości statystycznej na temat stanu i rozwoju gospodarki miasta.
Rezultatem przeprowadzonych badań będzie raport zawierający zaktualizowaną wiedzę i informacje o funkcjonujących w mieście przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw stanowiących ważną część gospodarki miasta.

W ten sposób władze samorządowe będą mogły dowiedzieć się, jaka jest struktura firm według branż działalności, jakie firmy przeważają w gospodarce miasta i jak postępował ich rozwój. Uzyskamy również wskaźnik przedsiębiorczości ludności miasta oraz porównanie do województwa i kraju – także to, jak ten wskaźnik zmieniał się w czasie.
Raport pozwoli poznać potencjał gospodarczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dowiedzieć się jaka jest sytuacja firm korzystających z kredytów i leasingów, jaki jest zasięg działalności wyszkowskich firm, czy i jakie nastąpiły zmiany wielkości obrotów w zależności od branż.
Pozwoli też zorientować się w planach rozwojowych przedsiębiorstw, planach inwestycyjnych – co wskaże szanse rozwoju poszczególnych branż w mieście. Raport zawierać będzie analizę kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki w odniesieniu do lokalnych przedsiębiorstw. Będzie to wiedza dotycząca lokalnego rynku pracy, tego, jacy pracownicy są i będą poszukiwani w Wyszkowie i okolicach.

Raport jest też analizą ogólnych warunków prowadzenia biznesu w mieście. Zawierać będzie informację na temat otoczenia około biznesowego, w tym bezpieczeństwa prowadzenia biznesu, komunikacji, współpracy z samorządem, potencjału ekonomicznego mieszkańców. Pozwoli szukać odpowiedzi na pytania o bariery i szanse prowadzenia biznesu w mieście oraz będzie podstawą do oceny miasta jako miejsca prowadzenia biznesu.

Badanie przeprowadzane będzie w pierwszym kwartale 2012 roku na reprezentacyjnej próbie 120 firm funkcjonujących w mieście. By zachować reprezentatywność dobór próby dokonywany będzie metodą kwotowo-losową ( w pierwszym etapie według głównych branż oraz wielkości firm wg zatrudnienia, w drugim etapie nastąpi losowanie firm do badania ankietowego).

Badanie przeprowadzane będzie dwoma metodami: bezpośrednich wywiadów telefonicznych oraz metoda ankiety internetowej. Raport badanie zostanie zrealizowany i przekazany Gminie Wyszków w terminie do 5 kwietnia 2012 roku.

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4492 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.