Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Dzierżawa części działki (ul. Prosta)

(Zam: 10.07.2018 r., godz. 09.45)
Burmistrz Wyszkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 3464/3 o pow. 1448m2 położonej w Wyszkowie przy ul. Prostej z przeznaczeniem na zieloną strefę odpoczynku dla mieszkańców osiedla – wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego 12.240,00zł netto rocznie (wadium 1.800,00zł) – okres dzierżawy od 01.08.2018r. do 31.07.2028r.

Uwaga:
1. Wszelkie naniesienia w postaci miejsc parkingowych czy stanowisk na odpady pozostają bez zmian.
2. Koncepcję zagospodarowania wraz z wizualizacją należy przedłożyć w tut. Urzędzie do zaakceptowania w terminie 7 dni od podpisania umowy.
3. Burmistrz Wyszkowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu jeśli koncepcja zagospodarowania nie zostanie uzgodniona.
Przetarg w formie licytacji odbędzie się 23 lipca 2018r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A - sala ślubów).

Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w kwocie podanej w nawiasie z adnotacją: "Przetarg 23.07.2018r. ul. Prosta", najpóźniej do 19 lipca 2018r. na rachunek 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007.

Przystępujący do przetargu powinni przedstawić dowód tożsamości. W przypadku osób, które nie wygrały licytacji wadium zostanie zwrócone. Osobom, które wygrały przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wyszków.
Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą gruntu, tj. podatek od nieruchomości, koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na dzierżawionym terenie, ewentualnym ubezpieczeniem nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (pokój 125) tel. 29 743 77 17.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 277 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.