Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

(Zam: 15.09.2017 r., godz. 08.10)
Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Burmistrz Wyszkowa zaprasza do współtworzenia i konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM Wyszków zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”. Jest to najważniejszy dokument wpływający na obszar współpracy Burmistrza Wyszkowa z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 20 października.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w bieżącym roku. Dokument projektu uchwały w tej sprawie wraz załącznikami został udostępniony na stronie www.wyszkow.pl (zakładka NGO -> Ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UM przy pok. 115.

Propozycje zmian programu na 2018 r. można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

Uwagi do projektu programu należy zgłaszać na specjalnym formularzu zgłoszeń przesłanym pocztą na adres: wydział Promocji, Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków (z dopiskiem: KONSULTACJE Z NGO), e-mailem na adres gmina@wyszkow.pl (do wiadomości: bartlomiej.stan@wyszkow.pl) lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 20.10.2017 r.
Uwagi do projektu mogą dotyczyć np.:
1. celów współpracy – rozdział 2,
2. zakresu przedmiotowego współpracy – rozdział 4,
3. form współpracy pozafinansowej – rozdział 5,
4. priorytetowych zadań publicznych – rozdział 6,
5. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.
Więcej o współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.wyszkow.pl w zakładce NGO.

 • Program współpracy z OPP - projekt
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 633 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.