Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Będzie jeszcze piękniej i bardziej zielono

(Zam: 11.09.2017 r., godz. 14.40)
Zagospodarowania nadbrzeża Bugu, kolejne inwestycje w park (nowy plac zabaw, boisko), ale także zagospodarowanie skweru przy ul. Szpitalnej, terenów przy ul: 1 Maja, KEN, Chopina, al. Piłsudskiego - wszystkie te zamierzenia realizować będzie samorząd gminy Wyszków dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom.
Prace rozpoczną się już w przyszłym roku. W sumie wartość całego zadania to ponad 6,6 mln złotych. W ten sposób miasto jeszcze wypięknieje i uatrakcyjni swój wizerunek., ale pozytywnie wpłynie to także na czystość powietrza, ograniczenie hałasu i umożliwi mieszkańcom dodatkową aktywność i podniesie jakość ich życia w Wyszkowie.

Szczegóły projektu:

Gmina Wyszków pozyskała środki na realizację zadania pn.: „ Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Całkowita wartość zadania: 6 603 065,60 PLN
Wysokość dofinansowania: 5 612 605,76 PLN
Planowany okres realizacji projektu: 2016-2022

Cel: Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wyszków stworzenie nowych i odnowienie terenów zieleni miejskiej pełniące funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne i biologiczne. Projektem objęte zostaną tereny:
1. Park Karola Ferdynanda Wazy
2. Nabrzeże rzeki Bug ( od ul. Komisji Edukacji Narodowej)
3. Skwer przy ul. Szpitalnej
4. Teren przy ul. 3 Maja
5. Teren przy ul. Komisji Edukacji Narodowej
6. Teren przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego ( od ul. Serockiej do ul. Pułtuskiej)
7. Teren przy ul. Ferdynanda Chopina.
Powierzchnia. Łączna powierzchnia terenu objętego projektem wynosi 18,500 ha, z czego 4,730 ha to nowo utworzone tereny: Nabrzeże rzeki Bug to powierzchnia 3,8630 ha i Skwer przy ul. Szpitalnej – 0,8970 ha.
Ekologia, komfort, bezpieczeństwo. Realizacja projektu, poza oczywistym wpływem na wizerunek naszego miasta, ma ogromne znaczenie środowiskowe. Dzięki zastosowaniu proekologicznych rozwiązań technologicznych dotyczących ułożenia na ścieżkach pieszych nawierzchni mineralnych, gęstsze pokrycie terenu szatą roślinność większa ilość wody zostaje zatrzymana w gruncie co przekłada się na zmniejszenie spływu powierzchniowego wód. W ramach projektu zaplanowano umocnienie skarpy zlokalizowanej w Parku Karola Ferdynanda Wazy i zabezpieczenie jej przed osuwaniem. Dzięki właściwemu doborowi roślinności projekt przyczyni się do ograniczenia hałasu. Roślinność stworzy bariery ochronne tłumiące hałas. Wykonanie nasadzeń drzew o odpowiedniej wysokości i bujnej koronie, komponowanie żywopłotów z krzewów o różnej wysokości przyczyni się do zmniejszenia poziomu hałasu w mieście. Odpowiednio dobrana roślinność wpłynie na poprawę jakości powietrza podnosząc jego wilgotność, zmniejszając dobowe wahania temperatury i przyspieszając cyrkulację powietrza oraz stwarzając naturalne bariery ochronne przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. Co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Co osiągniemy dzięki realizacji tego projektu:
• Zwiększenie ogólnej powierzchni biologicznie czynnej miasta poprzez zwiększenie terenów pokrytych przez rośliny drzewiaste,
• rozbudowę głównie warstwy krzewów,
• zastosowanie zieleni wysokiej jako barier izolacyjnych,
• zapobieganie erozji wietrznej i wodnej dzięki zabezpieczeniu skarpy w Parku Karola Ferdynanda Wazy poprzez zastosowanie maty antyerozyjnej,
• tworzenie ekranów zieleni, tłumiących hałas i ograniczających zanieczyszczenia od głównych dróg w mieście,
• wzbogacenie programu użytkowego, zwiększenie liczby użytkowników w różnych grupach wiekowych poprzez wprowadzenie sfer tematycznych tj.: boiska sportowego, placów zabaw, „ścieżki zdrowia”, siłowni terenowej itp.,
• zachowanie i pielęgnacja jak największej ilości występujących cennych drzew,
• uporządkowanie istniejącego zagospodarowania na wyodrębnionych obszarach, poprzez usunięcie roślin inwazyjnych i samosiewów i wprowadzenie w to miejsce gatunków roślin rodzimych,
• uporządkowanie krajobrazu miasta,
• odnowienie klinów zieleni, rozmieszczonych w centrum miasta,
• ukształtowanie osi widokowych wewnątrz Parku Karola Ferdynanda Wazy,
• propagowanie treści ekologicznych dzięki wprowadzeniu tablic informacyjno-edukacyjnych, gry edukacyjnej.
• propagowanie zdrowego trybu życia i poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez m.in. wprowadzenie elementów małej architektury, boiska sportowego, siłowni terenowych, placów rekreacyjnych, „ścieżki zdrowia”, zachęcających społeczeństwo do odpoczynku na łonie natury i dbania o własną kondycję i zdrowie.

 • Kliknij i zobacz więcej szczegółów • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 468 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.