Grupa wsparcia "PO MOCNI"

Data: 03.10.2022 r., godz. 08.39    534
Zapraszamy do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób szukających pomocy w przezwyciężaniu problemów życiowych w związku z występującym w rodzinie problemem alkoholowym. Spotkania będą się odbywały w pierwszą i trzecia środę każdego miesiąca.

Pomocni_05_10_2022.png (1.21 MB)