Dodatek do innych paliw

Data: 07.11.2022 r., godz. 13.59    1049
Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, wnioski o wypłatę dodatków do innych paliw można przesłać do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie elektronicznie, pocztą lub złożyć osobiście w pokoju nr 8b na parterze budynku UM w Wyszkowie, wejście od Alei Róż.

Szanowni Państwo, w dniu 20 września 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadziła ona obok tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą dodatki dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych. Beneficjentami dodatku mogą być m.in. gospodarstwa domowe wykorzystujące jako paliwo pelet lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, olej opałowy lub skroplony gaz LPG (propan – butan, a nie gaz ziemny).


Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, wnioski o wypłatę dodatków do innych paliw można przesłać do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie elektronicznie, pocztą lub złożyć osobiście w pokoju nr 8b na parterze budynku UM w Wyszkowie, wejście od Alei Róż. dodatek_drzewny_popr.jpg (206 KB)