Dodatek osłonowy w Gminie Wyszków

Data: 22.06.2022 r., godz. 09.28    103
OPS przypomina o możliwości złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do 31.10.2022. Wnioski można złożyć tylko raz. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej OPS, telefonicznie lub osobiście w Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki 54.

dodatek_oslonow_2022_1.jpg (199 KB)


dodatek_oslonowy_2022_2.png (215 KB)