Grupa wsparcia "PO MOCNI"

Data: 17.01.2022 r., godz. 16.12    170
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób szukających pomocy w przezwyciężaniu problemów życiowych w związku z występującym w rodzinie problemem alkoholowym.