Więcej miejsc dla przedszkolaków i większe wsparcie gminy dla żłobków

Data: 29.12.2021 r., godz. 12.36    581
Dobra wiadomość dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym! W procesie rekrutacji przedszkolnej znakomicie widać rozwój miasta i pojawiających się, osiedlających u nas nowych mieszkańców, którzy chcą korzystać z oferty samorządowych miejsc przedszkolnych.
Będzie więcej miejsc dla przedszkolaków!
Dobra wiadomość dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
O kolejnych 50 miejsc dla przedszkolaków zwiększy Gmina Wyszków pulę miejsc w przedszkolach w najbliższym roku szkolnym. Powstaną kolejne 2 oddziały dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Samorząd konsekwentnie od kilku lat zwiększa liczbę miejsc przedszkolnych, w ramach procedury konkursowej rozszerzana jest oferta samorządowych miejsc dla przedszkolaków. Kolejne dwa oddziały – w sumie pięćdziesiąt miejsc – to odpowiedź samorządu na oczekiwania mieszkańców.
W procesie rekrutacji przedszkolnej znakomicie widać bowiem rozwój miasta i pojawiających się, osiedlających u nas nowych mieszkańców, którzy chcą korzystać z oferty samorządowych miejsc przedszkolnych. Gmina już przygotowuje się organizacyjnie do tegorocznej rekrutacji przedszkolnej, ruszy ona jak co roku, na przełomie lutego i marca. 

Większe wsparcie gminy dla żłobków!
Burmistrz Wyszkowa zaproponował radzie Miejskiej zwiększenie dotacji dla żłobków, chcąc wesprzeć ich działalność i zapewnić szerszy dostęp mieszkańców do opieki żłobkowej. Dotychczas gmina dotowała każde miejsce dla dziecka w żłobku kwotą 310 złotych. Jeśli na jutrzejszej sesji Rada Miejska poprze stosowną uchwałę, kwota dotacji zwiększy się o 100 złotych. Tym samym gmina będzie dopłacać do każdego miejsca żłobkowego kwotę 410 złotych. Zwiększenie wsparcia dla tych placówek służyć ma rozszerzaniu ich oferty i zapewnieniu jak największej dostępności miejsc w żłobkach dla młodych rodziców z naszej gminy.