Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Wyszków

Data: 24.11.2021 r., godz. 14.25    124
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 to jeden z najważniejszych i największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 to jeden z najważniejszych i największych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. 

Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce, poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. NPRCz 2.0 jest rozwinięciem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego w latach 2016–2020.
W ramach Programu, Gmina Wyszków, pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie 46 000,00 zł i zabezpieczyła środki własne w wysokości 11 500,00 zł – łącznie 57 500,00 zł.
Dzięki pozyskanym środkom, zostaną zakupione nowości wydawnicze i uatrakcyjniony zostanie księgozbiór bibliotek szkolnych. Dofinansowanie pozwoli na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, zakup sprzętu do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, zakup oprogramowania dla bibliotek, zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Ze względu na to, że nawyki czytelnicze i zainteresowane książką, powinny być kształtowane od najmłodszych lat życia dziecka, wsparciem zostały także objęte placówki wychowania przedszkolnego. W przypadku tych placówek, wsparcie finansowe posłuży na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. 

Dofinansowanie w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymały następujące placówki:

 
Gmina Wyszków złożyła już wnioski o udzielenie wsparcia, w ramach programu, na kolejny rok.