STOP SMOG w gminie Wyszków

Data: 27.10.2021 r., godz. 08.14    107
Urząd Miejski w Wyszkowie rozpoczął kontrole jakości paliw spalanych w piecach. Zarówno w mieście jak również na terenach wiejskich odbywają się badania poziomu zanieczyszczeń przeprowadzane nowoczesnym dronem.
Gmina sprawdzi czym palimy w piecach

Urząd Miejski w Wyszkowie rozpoczął kontrole jakości paliw spalanych w piecach. Zarówno w mieście jak również na terenach wiejskich odbywają się badania poziomu zanieczyszczeń przeprowadzane nowoczesnym dronem. Kontrole przeprowadzane są również osobiście przez urzędników z Wydziału Ochrony Środowiska, którzy korzystając z okazji propagują informacje o aktualnych dofinansowaniach do wymiany źródeł ciepła (w przypadku kotłów bezklasowych ostateczny termin ich wymiany upływa z końcem 2022 roku, kotły trzeciej i czwartej klasy mogą być używane do końca 2027 roku), a także zwracają uwagę na to w jaki sposób ograniczać zanieczyszczanie środowiska. Urzędnicy posiadają stosowne upoważnienia uprawniające ich do wejścia na posesję, a także przeprowadzenia kontroli jakości opału. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pobierana jest próbka popiołu z pieca, a także sporządzany protokół wraz z dokumentacją fotograficzną. Kontrolerzy mogą prosić również o okazanie faktury za opał oraz certyfikatu jakości paliwa. 

Wyszkowski samorząd uruchomił również specjalną infolinię, na którą można zgłaszać wszelkie podejrzenia o spalaniu odpadów. Numer telefonu 789 497 456 działać będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. 

Szczegóły dostępne na stronie www.wyszkow.pl w zakładce „Gospodarka nieruchomościami”.