Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - ankieta dla mieszkańców Gminy Wyszków

Data: 17.06.2021 r., godz. 10.25    125
Gmina Wyszków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 przeprowadza wśród mieszkańców Gminy ankietę potrzebną do sporządzenia Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, której celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz zjawiska przemocy na terenie Gminy.
Szanowni Państwo,

Gmina Wyszków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 przeprowadza wśród mieszkańców Gminy ankietę potrzebną do sporządzenia Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, której celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu i środków odurzających oraz zjawiska przemocy na terenie Gminy.

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą Warszawa, ul. Plac Defilad 1.

Badanie przeprowadzane jest w formie elektronicznej anonimowej ankiety skierowanej do pełnoletnich mieszkańców gminy.

Ankieta elektroniczna będzie aktywna do 25.06.2021 r. Po tym czasie ankietowanie przeprowadzane będzie również na terenie gminy w formie sondy ulicznej- metodą papier- ołówek, wśród pełnoletnich mieszkańców i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy. Badaniem (w formie elektronicznej) objęci zostaną także uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez wzięcie udziału/uzupełnienie ankiety elektronicznej i papierowej.