Ankieta dla mieszkańców Gminy Wyszków

Data: 14.05.2021 r., godz. 10.22    440
Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą o przyjęcie ankieterów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która realizuje na terenie Gminy Wyszków od 10 maja badanie pozwalające władzom samorządowym poznać Państwa poglądy i opinie. Ankieta jest anonimowa, udział w badaniu jest dobrowolny.
Szanowni Państwo, 

zakres spraw, którymi może i powinna zajmować się gmina regulują przepisy prawa. Wśród nich najważniejsza jest dbałość o poprawianie warunków życia w gminie, w tym doskonalenie jakości oferowanych mieszkańcom usług .
Ankieta, którą do Państwa kierujemy umożliwi władzom samorządowym poznanie poglądów i opinii mieszkańców naszej gminy . Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli urzędowi miasta i pozostałym instytucjom gminnym na doskonalenie usług publicznych oraz umożliwi planowanie rozwoju naszej społeczności! 

Udział w badaniu jest dobrowolny. Możecie Państwo odmówić udzielenia niektórych odpowiedzi. W takim wypadku prosimy po prostu pominąć pytania, na które, z jakichkolwiek powodów nie chcecie odpowiedzieć.
Ankietę powinni wspólnie wypełnić członkowie Państwa gospodarstwa domowego – bardzo proszę o przedyskutowanie odpowiedzi i za każdym razem wskazanie tej, która jest najbliższa panującym w Państwa domu poglądom.
Bardzo nam zależy, aby wróciła do nas jak największa liczba wypełnionych ankiet. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych.
Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana. Po wypełnieniu ankiety prosimy o oddanie jej osobie, która ją Państwu wręczyła. Za pośrednictwem tej osoby ankieta trafi do zespołu odpowiedzialnego za opracowanie wyników badania. Członkowie tego zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej związanej z realizacją badań. 

Z góry bardzo Państwu dziękuję za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzę, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące. Wyniki badania będą publicznie dostępne .

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa
Wypełnione ankiety prosimy wrzucać do skrzynek podawczych przed Urzędem Miejskim w Wyszkowie i Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury "Hutnik".