Gmina Wyszków realizuje inwestycje komunikacyjne

Data: 28.04.2021 r., godz. 12.51    106
Gmina Wyszków realizuje obecnie 6 dużych inwestycji komunikacyjnych.
Będzie bezpieczniej i wygodniej!

Gmina Wyszków realizuje obecnie 6 dużych inwestycji komunikacyjnych. Zwiększą one bezpieczeństwo i wygodę uczestników ruchu drogowego, a także pozytywnie wpłyną na komfort i skrócenie czasu przemieszczania się mieszkańców. 

Przebudowa Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego
Na początku maja zakończą się trwające od roku prace związane z przebudową Alei Marszałka Piłsudskiego na odcinku od ronda gen. Nałęcz Komornickiego do ul. gen. Sikorskiego. Zakres prac obejmuje wykonanie 360 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej, ronda, chodników i ścieżki rowerowej, odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej, a także wykonania oświetlenia ulicznego, humusowania i obsiewu trawą terenu. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 787 210,97 zł. Całkowita wartość zadania to 4 298 388,37 zł. Wykonawcą zadania jest wyszkowska firma DROGOWIEC. 

Budowa ul. Harcerskiej
W maju zakończona zostanie także budowa ul. Harcerskiej w Wyszkowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej. Jest to łącznik między ul. Pułtuską, a Bankową. W ramach realizacji robót wybudowana została także kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne z oprawami typu LED. Inwestycje wykonuje Zakład Usług Techniczno- Handlowych „EKO-BUD” z Wyszkowa. Wartość umowna zadania opiewa na kwotę 330.950,35 zł. 

Budowa drogi w Dzielnicy Przemysłowej

Stale rozwija się także Dzielnica Przemysłowa. Każda nowa infrastruktura zwiększa atrakcyjność inwestycyjną tego miejsca, na czym korzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale także przedsiębiorcy, którzy prowadząc działalność gospodarczą na naszym terenie znacznie zwiększają wpływy budżetowe samorządu. Nowa droga połączy ulicę Leśną z powstającymi przedsiębiorstwami. Zakres wykonywanych prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku 148 metrów. Wykonawcą przedsięwzięcia jest wyszkowska firma DROGOWIEC, a całość robót kosztować będzie Gminę 242.777,74 zł. 

Budowa ul. Jesionowej w Skuszewie
W pierwszych dniach maja rozpocznie się przebudowa ul. Jesionowej w Skuszewie. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej o powierzchni 1300 m2, a także poboczy z kruszywa łamanego. Zadanie zrealizowane zostanie do połowy czerwca. Wykonawcą jest firma DROGOWIEC z Wyszkowa. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 255.334,57 zł. 

Droga w Lucynowie
Trwają pracę nad przebudową drogi w Lucynowie. W ramach prowadzonych prac wykonany zostanie zjazd od strony ul. Warszawskiej, a także droga o nawierzchni z kostki brukowej. Co bardzo ważne, inwestycja znacznie zwiększy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dotychczas znacząco utrudnione było włączenie się do ruchu z remontowanego odcinka do ul. Warszawskiej. Prace kosztować będą 206.413,10 zł. Droga zostanie oddana do użytku do końca czerwca. 

Budowa ulicy Leśnej w Lucynowie Dużym
Nową nawierzchnię drogi będzie miał również Lucynów Duży.  Wykonywana zostanie droga o nawierzchni z kostki brukowej, a także pobocza utwardzone kruszywem, chodnik i zjazdy. Inwestycje realizuje firma BRUK-BUD z Wyszkowa. Koszt przeprowadzonych prac opiewa na kwotę 226.929,47 zł. Prace rozpoczną się na początku maja.