Gmina pomoże ósmoklasistom

Data: 22.02.2021 r., godz. 13.21    197
Dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych sfinansuje Gmina Wyszków dla uczniów klas ósmych wszystkich samorządowych szkół podstawowych. W sumie zaplanowano dodatkowo 630 godzin dydaktycznych. Szkoły będą realizować zajęcia dodatkowe według wewnętrznych planów. Gmina chce w ten sposób wesprzeć przystępujących do egzaminu uczniów klas ósmych.
Dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych sfinansuje Gmina Wyszków dla uczniów klas ósmych wszystkich samorządowych szkół podstawowych. W sumie zaplanowano dodatkowo 630 godzin dydaktycznych. Szkoły będą realizować zajęcia dodatkowe według wewnętrznych planów. Gmina chce w ten sposób wesprzeć przystępujących do egzaminu uczniów klas ósmych. Koszt dodatkowych godzin to około 44 tysięcy złotych. 

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych pozostają w trybie nauki zdalnej. Zgodnie z aktualnymi reżimami sanitarnymi, gminne szkoły uruchomiły konsultacje stacjonarne z przedmiotów egzaminacyjnych dla ósmoklasistów. Wsparcie dydaktyczne zapewnia Gmina Wyszków, finansując godziny dydaktyczne z tych przedmiotów, które objęte będą egzaminem. Burmistrz pozostawił dyrektorom dysponowanie przyznaną pulą godzin, wedle potrzeb każdej ze szkół. Wszystko po to, by możliwie najlepiej przygotować uczniów klas ósmych do tego ważnego egzaminu. 

Gmina Wyszków ma już doświadczenie w organizowaniu dodatkowego wsparcia uczniów przed egzaminami. Dwa lata wcześniej, dla łagodzenia skutków wprowadzanej reformy edukacji organizowany był specjalny kurs dla uczniów kończących szkoły podstawowe w trybie ośmioklasowym (wraz z nimi do szkół średnich aplikowali wtedy absolwenci gimnazjów). Zajęcia cieszyły się wówczas dużym zainteresowaniem i wysoką oceną. 

Ze względu na ograniczenia pandemiczne organizowanie wspólnych kursów dla uczniów gminnych szkół nie jest możliwe, dopuszczalne są natomiast zajęcia w małych grupach i z tego rozwiązania gmina korzysta, finansując dodatkowe lekcje z przedmiotów egzaminacyjnych.