Wsparcie dla gastronomii w Gminie Wyszków

Data: 19.02.2021 r., godz. 15.14    65
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wyszkowie przedstawiony zostanie projekt Uchwały dotyczący zwolnienia z opłaty należnej w 2021r., za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, właścicieli lokali gastronomicznych.
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wyszkowie przedstawimy projekt Uchwały dotyczący zwolnienia z opłaty należnej w 2021r., za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, właścicieli lokali gastronomicznych. Podjęcie przez Radę niniejszej uchwały umożliwi udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W wyniku nałożonych przez rząd ograniczeń, mających na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19, przedsiębiorcy Ci objęci zostali zakazem prowadzenia swoich stacjonarnych działalności, co nie zdejmowało z nich ustawowego obowiązku dotyczącego dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w ściśle określonych terminach. Obecnie na terenie gminy Wyszków zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży posiada 24 przedsiębiorców. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która weszła w życie 26 stycznia 2021 r. daje organowi uchwałodawczemu gmin możliwość zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych właścicieli lokali gastronomicznych w roku 2021 lub przedłużenia terminu na wniesienie opłaty (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.).

Znowelizowany przepis, poza samym zwolnieniem z opłaty, daje również możliwość przyznania zwrotu części wniesionej opłaty, jeśli zgodnie z zapisami Ustawy została ona wniesiona jednorazowo. Taką propozycję również zawiera proponowany projekt Uchwały.