Bez opłaty targowej w 2021 r.

Data: 05.01.2021 r., godz. 13.42    86
W 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej na targowiskach.