Przedszkole nr 1 z grantem od PSE

Data: 22.12.2020 r., godz. 12.24    114
Przedszkole nr 1 w Wyszkowie zostało laureatem II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przekazanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi przeprowadzony zostanie remont zaplecza sanitarnego w budynku przedszkola.
Przedszkole nr 1 w Wyszkowie zostało laureatem II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przekazanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi przeprowadzony zostanie remont zaplecza sanitarnego w budynku przedszkola. 

Projekt modernizacji zaplecza sanitarnego w przedszkolu w Wyszkowie obejmuje demontaż starego wyposażenia, wylanie i wyrównanie podłóg, a także wyrównanie ścian. Następnie zamontowane będą płyty gipsowe w dwóch nowo wydzielonych pomieszczeniach na składowanie leżaków i środków czystości, a także wymieniona i uzupełniona armatura łazienkowa. Położona zostanie również nowa glazura i terakota, a także nowe malowanie ścian.
Wartość remontu to ponad 35 tysięcy złotych, grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyniesie 20 tysięcy złotych, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych gminy Wyszków.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Wyszków PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów. Inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w północno-wschodniej i centralnej Polsce. 

Szczegółowe informacje o programie „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronie internetowej programu, pod adresem: www.wzmocnijotoczenie.pl.