Testy diagnostyczne na COVID-19 i grypę dla mieszkańców

Data: 28.10.2020 r., godz. 09.54    2122
Od 29 października 2020 r. (czwartek) ruszy drugi mobilny punt poboru wymazów pod kątem koronawirusa w powiecie wyszkowskim. Powiat Wyszkowski, Gmina Wyszków i Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie we współpracy z Centrum Medycznym Corten Medic zorganizowało Punkt Diagnostyki Mobilnej COVID-19 Corten Test&Drive, w którym można wykonać testy na koronawirusa i grypę.
Od 29 października 2020 r. (czwartek) ruszy drugi mobilny punt poboru wymazów pod kątem koronawirusa w powiecie wyszkowskim. Powiat Wyszkowski, Gmina Wyszków i Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyszkowie we współpracy z Centrum Medycznym Corten Medic zorganizowało Punkt Diagnostyki Mobilnej COVID-19 Corten Test&Drive, w którym można wykonać testy na koronawirusa i grypę. Punkt pobrań wpisany jest na oficjalną listę jednostek wykonujących testy COVID-19 w serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ (Pacjent.gov.pl).

Punkt będzie mieścić się na parkingu hali sportowej WOSiR w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45.

Punkt będzie czynny codziennie w godzinach:
Poniedziałki i środy 14:00 - 20:00
Pozostałe dni 8:00 - 14:00


Wszelkich informacji dot. sposobu i formy przeprowadzenia testów, niezbędnego przygotowania, skierowań lub płatności, terminu otrzymania wyników czy samej działalności punktu udziela firma Corten Medic pod numerem telefonu :
Infolinia: 226 020 997

Z badań w kierunku COVID-19 można będzie skorzystać na podstawie skierowania NFZ a także komercyjnie (pełna odpłatność za test, możliwość wcześniejszej opłaty poprzez stronę firmy pod adresem cortenmedic.pl/corten-store, pacjent do punktu powinien się zgłosić z potwierdzeniem płatności.)

Na badanie można przyjść bezpośrednio do punktu lub przyjechać samochodem.
Rodzaje dostępnych testów:
• Szybkie testy kasetkowe na przeciwciała IgM i IgG Anty-SARS-CoV-2. Materiał pobierany do badania to krew z palca. Wynik testu będzie znany już po 6-10 minutach. Cena: 69 zł
• Testy molekularne (genetyczne) wykrywające RNA wirusa. Weryfikują obecność koronawirusa w organizmie. Materiał do badania to wymaz z nosa lub nosogardzieli pobierany w specjalnie przygotowanym ambulansie. Wynik Pacjent będzie mógł otrzymać po około 48 godz. Corten Medic współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi laboratoriami, które są wpisane na listę COVID przez Ministerstwo Zdrowia. 
Cena: 449 zł
• Testy do jakościowego wykrywania wirusów grypy typu A lub B. Badanie to umożliwia diagnostykę zakażenia wirusem grypy i odbywa się poprzez pobranie od Pacjenta wymazu z nosogardzieli. Po 10 minutach na analizatorze widoczny jest wynik badania (pozytywny lub negatywny). Cena: 25 zł

Nowy punkt poboru wymazów na terenie powiatu z pewnością odciąży ten działający przy wyszkowskim szpitalu. Corten Medic to centrum medyczne posiadające doświadczenie w diagnostyce COVID-19. Firma realizuje także zadania z zakresu opieki stomatologicznej dla szkół prowadzonych przez Gminę Wyszków i Powiat Wyszkowski na mocy ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Wszystkie oddziały Corten Medic i punkty mobilne działają według rygorystycznych procedur i standardów, mających zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Pacjenta i personelu. Przewiduje się, że w punkcie dziennie będzie mogło być pobranych do 100 wymazów.

Więcej informacji na temat oferty testów można znaleźć na stronie: www.cortenmedic.pl