Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie Gminy Wyszków

Data: 26.11.2020 r., godz. 15.07    1125
W związku z realizacją zadania publicznego pn. „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Wyszków” informujemy, że od dnia 6 sierpnia 2020 r. zbierane są dane dotyczące sposobów ogrzewania budynków.