Prośba o wypełnienie ankiety

Data: 16.03.2020 r., godz. 11.24    411
Gmina Wyszków, w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety.
Szanowni Państwo,

Gmina Wyszków, w związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie załączonej poniżej krótkiej ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane informacje wykorzystane zostaną do celów badawczych.

Celem badania jest zmierzenie społecznego zapotrzebowania na realizację projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych – etap II” i określenie przyszłego popytu na oferowane usługi.
Wypełnione ankiety należy przesłać drogą e-mailową na adres e-mail: pozyskiwaniefunduszy@wyszkow.pl w terminie do dnia 27 marca 2020 r.