Komunikaty Urzędu Miejskiego w Wyszkowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Data: 08.05.2020 r., godz. 12.00    2966
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, prosimy o zapoznanie się z komunikatami Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa, informujemy:

1. Do odwołania funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. 

2. Czasowo zawieszona działalność jednostek organizacyjnych: Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”.

3. Do końca maja wszystkie zaplanowane wydarzenia (koncerty, imprezy, debaty, wystawy itp.) zostają odwołane.

Przypominamy, że od 16 kwietnia rząd wprowadził nakaz zakrywania przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa w następujących miejscach:
- w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
- w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
- na drogach i placach;
- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
- na terenie nieruchomości wspólnych;

Zakrywanie twarzy nie będzie konieczne w przypadku:
- dziecka do ukończenia 4. roku życia;
- gdy w pojeździe samochodowym, przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem;
- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia;
- osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
- kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione zostaje oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
- duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
- żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 na targowisku miejskim powróci sprzedaż artykułów spożywczych, nabiału, ryb, warzyw, owoców, kwiatów, krzewów i sadzonek ogrodniczych. Prosimy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.


W związku z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Premiera Rządu RP oraz w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich zamykamy do odwołania place zabaw i siłownie zewnętrzne w całej gminie.
Bądźmy odpowiedzialni, szanujmy zdrowie własne i innych.
Najważniejsze decyzje rządu:

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ - Odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
- W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Wprowadzony zostaje limit pasażerów również w pojazdach, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących
ZAWIESZONA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - od 2 kwietnia 2020 zawieszone opłaty i kontrole do odwołania
ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ - Wyłączone są: zakłady pracy. Pracodawcy
będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim
pracownikom.
LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE - w obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000m2–nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, na której odbywa się handel lub są świadczone usługi w tym obiekcie; 4 osoby na jedno stanowisko kasowe –w przypadku stacji paliw płynnych; 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży –w przypadku handlu na straganie lub targowisku. 2 osoby na jedno stanowisko kasowe w przypadku urzędów pocztowych.
DEZYNFEKCJA STANOWISK KASOWYCH I STANOWISK OBSŁUGI - Obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych.
NAKAZ NOSZENIA RĘKAWICZEK W SKLEPACH-
Do odwołania podczas zakupu towarów lub usług obowiązkowe jest noszenie rękawiczek jednorazowych. Obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000m2, są obowiązane zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
ZAMKNIĘCIE WSZYSTKICH ZAKŁADÓW FRYZJERSKICH, KOSMETYCZNYCH, SALONÓW TATUAŻU I PIERCINGU
UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE - w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, z wyjątkiem takiego budynku o powierzchni mniejszej niż 75m2, w którym dopuszcza się jednoczesne przebywanie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny
ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE - Wszystkie szkoły i uczelnie w
Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a
przez Internet za pomocą platform e-learningowych.
GASTRONOMIA - Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć
jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków
czy napoi na miejscu
KULTURA - Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte.