Tańsze bilety PKP na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka

Data: 10.02.2020 r., godz. 13.23    207
Koleje Mazowieckie przygotowały ofertę, która umożliwia zakup tańszych biletów na podróż na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka.
Koleje Mazowieckie przygotowały ofertę, która umożliwia zakup tańszych biletów na podróż na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka.
Dotyczy to zarówno biletów jednorazowych, jak też miesięcznych, według taryfy normalnej oraz ulgowej:

• przy biletach jednorazowych – ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%;
• przy biletach odcinkowych miesięcznych imiennych – ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%.
Do czego upoważnia oferta?

Bilet jednorazowy – upoważnia do jednorazowego przejazdu pomiędzy wskazanymi na bilecie stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka w pociągach uruchamianych przez KM. 

Bilet odcinkowy miesięczny imienny – uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pomiędzy wskazanymi na bilecie stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Tłuszcz - Ostrołęka w pociągach uruchamianych przez KM.

Bilety jednorazowe wg oferty specjalnej są dostępne w sprzedaży w kasach biletowych, przez Internet,
w biletomatach, przez telefon komórkowy, a także w pociągach. Bilety odcinkowe miesięczne imienne można nabyć w kasach biletowych, w biletomatach oraz przez Internet.

Szczegóły oferty są dostępne na stronie www.mazowieckie.com.pl