Informacja PWiK

Data: 24.01.2020 r., godz. 09.00    2625
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, że aby usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z biurem uruchomiono na stronie www.pwikwyszkow.pl zakładkę do zarejestrowania się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok).

Szanowni Państwo


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie informuje, że aby usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami uruchomiliśmy dla Państwa na stronie www.pwikwyszkow.pl zakładkę do zarejestrowania się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok), w której po zalogowaniu będą Państwo mogli korzystać on-line bez ograniczeń z bezpłatnego dostępu do swoich rachunków.
W celu uzyskania dostępu do powyższych usług prosimy o zalogowanie się na naszej stronie internetowej, podając numer klienta z faktury i numer np. ostatniej faktury. Po zalogowaniu prosimy o uzupełnienie swoich danych, takich jak adres e-mail oraz podanie swojego numeru telefonu, na który będziemy mogli przekazywać Państwu dodatkowe informacje.
Korzyści, jakie Państwo otrzymają dzięki usłudze e-bok, to:
• prosty i wygodny sposób kontrolowania należności za usługę dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków (data wystawienia faktury i termin płatności, historia rachunków, aktualny stan konta, data wpływu należności za faktury, wydruk faktury w formie pdf);
• możliwość podawania stanu wodomierza i sprawdzenia odczytów od daty zawarcia Umowy;
• edycja swoich danych teleadresowych (email, telefon stacjonarny/komórkowy)
• otrzymywanie wiadomości sms z informacją dotyczącą bieżących zobowiązań i ich terminów płatności, występujących awariach i planowanych pracach na sieci wod-kan oraz ewentualnych przerwach w dostawie wody.
Zachęcamy do skorzystania z tego rozwiązania, które zarówno dla Państwa będzie pomocne i ułatwi procedurę rozliczeń, jak również nam pozwoli na jeszcze lepszy kontakt i obsługę Państwa zobowiązań jako klientów Spółki.
Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie uruchomiło i umożliwiło również dokonywanie płatności kartą płatniczą inkasentom za wystawioną Państwu fakturę (forma bezgotówkowa).
W przypadku ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 29 7423827 oraz w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie, przy ulicy Komunalnej 1 (pokój nr 9).


                                                                                                                              Prezes Zarządu
                                                                                                                                mgr inż. Daniel Bogdan