Nagrody i stypendia Gminy Wyszków

Data: 10.01.2020 r., godz. 13.30    2156
19 grudnia w hali sportowej WOSiR odbyło się spotkanie wigilijne sportowców i klubów sportowych z terenu Gminy Wyszków. Podczas spotkania ze sportowcami burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski wręczył nagrody i wyróżnienia oraz przyznał stypendia za wyniki sportowe w 2019 r.
Aby ubiegać się o stypendium sportowe na 2020 rok należało do 30 listopada przesłać pocztą, bądź złożyć w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie wniosek skierowany do Burmistrza Wyszkowa. Zawodnik zobligowany był posiadać zameldowanie na terenie gminy Wyszków, być zrzeszony w klubie sportowym, zobowiązać się na piśmie do promocji gminy Wyszków oraz przedstawić udokumentowany sukces sportowy spełniający kryterium uzyskania stypendium sportowego. Wpłynęło 10 wniosków, z czego 3 zostało wybrane do otrzymania stypendium w kwotach 1500 zł miesięcznie (4 wnioski nie spełniały kryteriów, a możliwości budżetowe pozwoliły na przyznanie 3 stypendiów).

1. Jakub Skoczeń, zawodnik Klubu Sportowego Olimpia Łochów. W roku 2019 zdobył mistrzostwo Polski w kategorii junior w dyscyplinie unihokej.
2. Bartosz Chawłowski, zawodnik Klubu Sportowego Olimpia Łochów. W roku 2019 zdobył mistrzostwo Polski w kategorii junior w dyscyplinie unihokej.
3. Kacper Jaszewski, zawodnik Rhinos Wyszków. Zdobył mistrzostwo Polski LFA w kategorii junior w dyscyplinie futbol amerykański. Zwerbowany do kadry NFL Academy w Londynie.

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe mogą być przyznane zawodnikom lub drużynom, które osiągnęły wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wnioski można było składać do 30 października w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte
w poprzednich 12 miesiącach. Uprawnione do składania wniosków były zarządy stowarzyszeń, których statut zawiera zadania z zakresu kultury fizycznej, zarządy związków sportowych oraz zarządy klubów sportowych. Regulamin określający warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród za wyniki sportowe stanowi załącznik do Uchwały Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z 27 stycznia 2011 r. (z późń. zm.)

Wpłynęło 10 wniosków. 8 z 10 spełniło wymagania formalne i zostały poddane opiniowaniu komisji Promocji i Kultury Rady Miejskiej w Wyszkowie 10 grudnia 2019 r. (podobnie jak wnioski stypendialne).

Osoby, które otrzymały nagrody sportowe za wyniki w 2019 roku:

1. Marcin Rojek, zawodnik MKS Gimnazjon Apin Wyszków, dyscyplina K-1/ Low Kick, I miejsce w VII Otwartych Mistrzostwach Polski Sztuk Walki – Federacja UFR i WKSF, konkurencja K – 1, I miejsce w II Amatorskich Mistrzostwach Polski Sztuk Walki, III miejsce w Zunifikowanych Mistrzostwach Polski Federacji PFKB. Ponadto zawodnik brał udział w zgrupowaniu zimowym kadry Polski PFKB w COS zakopane. Trener Piotr Trześniewski-Tryc.
2. Piotr Trześniewski - Tryc, zawodnik MKS Gimnazjon Apin Wyszków, kategoria sportu K-1/ Low Kick/ Boks (wszechstronny zawodnik). I miejsce w II Amatorskich Mistrzostwach Polski Sztuk Walki – Federacja WKN.
3. Daniel Bralewski, zawodnik MKS Gimnazjon Apin Wyszków, II miejsce w Pucharze Polski K – 1 Senior, II miejsce w Mistrzostwach Polski K – 1, członek kadry narodowej K-1 Rules Seniorów w Kick Boxingu
4. Adrian Łokietek, zawodnik MKS Gimnazjon Apin Wyszków, I miejsce w VII Otwartych Mistrzostwach Polski Sztuk Walki – Federacji UFR i WKSF. Ponadto zawodnik brał udział w zgrupowaniu zimowym kadry Polski PFKB w COS zakopane.
5. Karol Urbaniak, zawodnik MKS Gimnazjon Apin Wyszków, II miejsce w II Amatorskich Mistrzostwach Polski Sztuk Walki – Federacji WKN. 2019 r zawodnik uzyskała certyfikat od Polskiego Związku Kickboxingu o otrzymaniu 8 stopnia uczniowskiego kickboxingu oraz zwyciężył w III Kuźni Mistrzów w Wyszkowie.
6. Błażej Sarnacki, zawodnik MKS Gimnazjon Apin Wyszków, I miejsce w II Amatorskich Mistrzostwach Polski Sztuk Walki – Federacji WKN.
7. Mateusz Tryc, bokser, Fenix Fight Club Warszawa. W 2019 roku stoczył dwa zwycięskie pojedynki na Gali Bokserskiej KnockOut Boxing Night 6 z zawodnikiem Serhii Zhuk w Łomży oraz z zawodnikiem Ivanem Murashkinem na Gali Bokserskiej KnockOut Boxing Night 7 w Rzeszowie.

Wyróżnienie otrzymała:
1. Kinga Stępniak, piłkarka ręczna UKS SP nr 1 Wyszków, V miejsce w XV Ogólnopolskim Turnieju Dziewcząt w Winnicy. Ponadto została powołana na konsultacje szkoleniowe zawodniczek Kadry Młodziczek przez Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej.