Harmonogram wyborów sołtysów w miesiącu lipcu

Data: 20.06.2024 r., godz. 10.17    380
INFORMACJA BURMISTRZA WYSZKOWA DOTYCZĄCA WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ NA TERENIE GMINY WYSZKÓW.

Burmistrz Wyszkowa informuje, że na mocy uchwały Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich utworzonych na terenie Gminy Wyszków, ustala następujące terminy wyborów:  • Ślubów - 5.07.2024 r., g. 17.00 – dom sołtysa,

  • Tulewo Górne – 6.07.2024 r., g. 17.00 – dom sołtysa,

  • Łosinno – 11.07.2024 r., g. 17.00 – Szkoła Podstawowa.


wybory_soltys.jpg (30 KB)