Wybory uzupełniające ławników

Data: 23.12.2019 r., godz. 16.00    1296
Informacja Burmistrza Wyszkowa w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie- Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Miejskiej
w Wyszkowie o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Wyszkowie na kadencję 2020-2023.

Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło dla Rady Miejskiej w Wyszkowie do orzekania w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich - 2 ławników.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Wzory dokumentów znajdują się pod poniższym linkiem www.bip.wyszkow.pl