Spotkanie informacyjne - „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka”

Data: 14.02.2024 r., godz. 15.39    843
W związku z realizacją zadania: Wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” (Numer umowy: 90/101/0045/20/Z/I) jesteśmy zobowiązaniu przeprowadzić spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin, w obrębie których zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie.

Firma BBF Sp. Z o.o. na podstawie umowy z PKP PLK S.A. przygotowuje Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach Projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Jednym z wymogów projektu jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych mające na celu przedstawienie docelowego zakresu inwestycji.


Spotkanie informacyjne obejmujące m in. odcinek linii kolejowej przechodzącej przez Gminę Wyszków odbędzie się 27.02.2024 r. o godzinie 17.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Matejki 9, 07-200 Wyszków.


W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną rozwiązania rekomendowanego wariantu w zakresie planowanego układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych (kładki i przejścia dla pieszych i rowerów). W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.


Z poważaniem Zespół BBF Sp. z o.o.


 


Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”


 


424599817_427017463009210_7831269651978920550_n.jpg (73 KB)