Procedura zakupu preferencyjnego węgla w gminie Wyszków

Data: 01.03.2023 r., godz. 15.55    1056
Do 15.04.2023r  Gmina Wyszków przedłuża termin na składanie wniosków o preferencyjny zakup  paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Do 15.04.2023r  Gmina Wyszków przedłuża termin na składanie wniosków o preferencyjny zakup  paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


Od 07.12.2022r. przyjmowanie wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego i dodatek elektryczny w pokoju 146.


Uwaga!


Na podstawie zmienionych przepisów informujemy, że w przypadku gdy:


a)  do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego, albo


b)  dokonano zakupu paliwa w ilości mniejszej niż 1.500 kg


to zainteresowane osoby  mają zwiększony limit na zakup węgla w 2023r. w ilości niewykorzystanej.


Informacji udzielamy pod numerem (029)743 77 24


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia  2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej    dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ( Dz. U.  poz. 2493).


 Gmina Wyszków zawarła umowę ze spółką WĘGLOKOKS S.A. Katowice  na zakup węgla.


Osoby, które złożyły do Gminy Wyszków wniosek o preferencyjny zakup węgla i ich wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, zostaną poinformowane telefonicznie o dostępności węgla.  


Decyduje kolejność złożenia wniosku.


 


WARUNKIEM ODBIORU WĘGLA JEST UPRZEDNIE WNIESIENIE OPŁATY.


W pokoju  123  Urzędu Miejskiego w Wyszkowie osoba uprawiona otrzyma dowód zapłaty oraz  fakturę do odbioru węgla w punkcie.


Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla w kasie Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie (gotówką i kartą ) lub przelewem.


 


Dane do przelewu:


Gmina Wyszków,  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.


Nr konta: 74 8931 0003 0002 2233 2000 0636


W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, numer Wniosku, rodzaj i waga asortymentu.


Koszt zakupu 1 tony węgla/groszku/ orzechu wynosi: 1.950 zł brutto


Koszt zakupu 1,5 tony węgla/groszku/orzechu wynosi: 2.925 zł brutto


 


W ramach realizacji programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Wyszków podjęła współpracę z Panem Krzysztofem Paź prowadzącym działalność pod nazwą: Firma Usługowo- Handlową PARTNER  z siedzibą 07-230 Zabrodzie,   ul. Handlowa 36, posiadającym NIP: 7621012279.


Umowa została podpisana dnia 30 listopada 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Aleja Róż 2 w Wyszkowie.


Zamówienia udzielono na podstawie art.6 ust. 1 ustawy z dnia 27 październik 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


Gmina Wyszków nie  organizuje transportu zakupionego węgla, należy uczynić to we własnym zakresie lub ustalić z firmą prowadzącą skład węgla za dodatkową opłatą.


Skład węgla otrzyma wykaz odbiorców uprawnionych, którzy wnieśli opłatę. Zgłaszając się po odbiór węgla (ul. Białostocka naprzeciwko Stacji Paliw Orlen) należy pamiętać o zabraniu ze sobą faktury, która będzie podstawą do wydania węgla.


Skład czynny w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 08:00 do 16:00.


Urząd Miejski w Wyszkowie dołoży wszelkich starań do priorytetowej realizacji złożonych przez mieszkańców wniosków. Jednak dostępność węgla zależna jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają.


Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczonego węgla oraz jego dostępność.