Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Projekt lokalnego programu rewitalizacji

(Zam: 04.04.2017 r., godz. 14.50)
Na podstawie art. 30 i art. 39 w związku z art. 54 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami), Burmistrz Wyszkowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu Projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyszków na lata 2017-2023" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w dniach od 5.04. 2017 r. do 28.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, pokój nr 104, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.wyszkow.pl.

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Wyszkowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: pozyskiwaniefunduszy@wyszkow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w wyznaczonym wyżej terminie (tj. od 5.04.2017 r. do 28.04.2017 r.).
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wyszkowa.

 • Lokalny Program Rewitalizacji

 • Prognoza oddziaływania
 • Statystyka oglądalności strony

  Strona oglądana: 630 razy.
  Urząd Miejski w Wyszkowie

  Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
  tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
  e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

  Godziny otwarcia:
  codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
  wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


  © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
  Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
  Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

  Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.