Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sp. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ul. Zakolejowej

(Zam: 27.02.2017 r., godz. 11.15)
Burmistrz Wyszkowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej przy ulicy Zakolejowej w Wyszkowie.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek Krynicki Recykling S.A., ul. Iwaszkiewicza 48 m. 23, 10-089 Olsztyn.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wyszkowa, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.
Ponadto zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w ciągu 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 28 lutego 2017 r. do 30 marca 2017 r.
Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, lub na adres e-mail: gmina@wyszkow.pl. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez organ prowadzący postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Z dokumentacją sprawy – wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, raportem ooś oraz innymi aktami zgromadzonymi w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, aleja Róż 2, wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 129, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek-piątek od godziny 800 do 1600.

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 848 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.